Konferenshall

Plats för 120 personer 
Teknikutrustning


Konferensrum


Plats för upp till 16 personer 
Teknikutrustning

Konferenshall

Dukning

Konferensrum

Konferensrum